Krav om ytterlige klimakutt utfordrer veksthusnæringen. På Finnøy har bruken av naturgass gitt en avlingsøkning på 20 prosent. - Det er mange myter der ute. Nå må næringen få på plass nyere tallmateriale, sier Jan Terje Vignes fra Lauvsnes gartneri. Les hele saken i Bondevennen.

Er det mulig å redusere klimagassutslippene i veksthus, og fortsette med forsvarlig økonomisk drift? Dette var et av flere spørsmål som ble stilt da Finnøy kommune og Klimapartnerne Rogaland (Fylkeskommunen) nylig ble inviterte til arbeidsmøte til veksthusnæringen.  I  siste nummer av Bondevennen kan du lese hvordan Jan Terje Vignes fra Lauvsnes gartneri og Sidsel Bøckman NGF finner løsninger som kan redusere klimagassutslippene.

Les hele intervjuet i Bondevennen nr 25 2018