Torsdag 26.april kl.11 avholdt Norges Bondelag pressekonferanse hos Landbruks- og matdepartementet.

Ettersom ikke landbrukets forhandlingsparter, bestående av Norges Bondelag og Norges Bonde- og Småbrukarlag, kunne enes om et felles krav er det det i år Norges Bondelag (NB) som leverer jordbrukets krav. Det er regjeringen som har bedt Bondelaget om å levere kravet.

På pressekonferansen la leder i Bondelaget og jordbrukets forhandlingsleder, Bjørn Gimming frem et krav på 6,9 mrd. kr totalt.

Viil Søyland, statens forhandlingsleder forklarte at arbeid med miljø og klima vil prioriteres i årets forhandlinger. De ønsker også å se nærmere på selvforsyning, i tråd med Hurdalsplattformen. Hun kommenterer at det er høye forventninger til årets krav, og at det blir vanskelig å håndtere.

Les jordbrukets krav til jordbruksforhandlingene 2023 her.

Statens tilbud kommer 4.mai. Da begynner forhandlingene. Vi ser med stor spenning på prosessen, og ser frem til å lese statens tilbud.