Sent mandag kveld ble det enighet om avtale. Partene har fordelt en ramme på 625 millioner kroner.

Sent mandag kveld ble det enighet om avtale. Jordelingsforhandlingene startet opp igjen 21. juni og partene har fordelt en ramme på 625 millioner kroner. I tillegg er det fordelt 130 millioner kroner fra kapitalen i Landbrukets utviklingsfond i 2018.

Kontaktperson: Katrine Røed Meberg, katrine.meberg@gartnerforbundet.no, tlf: 93 65 25 13

Les mer.