Stortinget behandlet jordbruksmeldingen i nesten fire timer og vedtaket ble fattet etter midnatt, skriver Nationen.

9. desember i fjor la landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) fram jordbruksmeldinga. Næringskomiteen på Stortinget har tre ganger skjøvet på fristen for å komme med sin tilbakemelding, skriver Nationen. Årsaken til utsettelsene var at forhandlingene mellom de fire flertallspartiene Frp, Høyre, Venstre og KrF i næringskomiteen ikke førte fram.

Dales melding inneholdt flere omstridte forslag til omlegging og endring, blant annet avvikling av den samvirkebaserte markedsreguleringa for flere jordbruksvarer som korn, egg, geitemelk. Han ville også avvikle tilskuddet til avløsing ved ferie og fritid, samt ordninga for tidligpensjon. Dette sa Stortinget nei til.

Stortinget var heller ikke positive til regjeringens forslag om kostnadseffektiv matproduksjon. Flertallet ville heller gå inn for at hovedmålet skal være økt norsk matproduksjon, med grunnlag i norske ressurser, skriver Nationen.

Mens Dale ønsket å kutte antall regioner for omsetning av melkekvoter fra dagens 18 til 10, gikk Stortinget inn for 14.