Partene i jordbruksoppgjøret la i dag frem protokoll for forhandlingene i et svært spesielt år. Førsteinntrykket er at avtalen ser bra ut , og at den kan bidra til løfte norsk grøntproduksjon, mener Gartnerforbundet.

Regjeringen har i dag inngått avtale med Norges Bondelag og Norsk- Bonde og Småbrukarlag i årets jordbruksforhandlinger. Partene er enige om tiltak som gir en samlet økning i inntektsmulighetene for 2022 og 2023 på 10,9 milliarder kroner. Målprisene blir økt med nær 1,5 milliarder kroner, hvorav 1,2 milliarder får effekt i 2022.

Kompensa­sjon for kostnadsvekst på 2,4 milliarder kroner skjer i hovedsak gjennom prisøkning. I tillegg kommer en ytterligere nivåheving i 2023, ut over inntektsveksten for andre grupper.

Frukt, bær, grønnsaker og potet

Avtalen gir økning i målpriser for frukt, bær, grønnsaker på 15 % og et pristilskudd til potet på 90 øre/og. Midlertidig heving av øvre prisgrense ut jordbruksåret til 20%. Det er også angitt et distriktstilskudd for tomat, agurk og salat, i tillegg til ekstraordinært arealtilskudd.

Det er satt av 8 mill. kroner per år i tre år til prosjektet «Bærekraft som konkurransefortrinn for norsk grøntsektor».

Det gis en ekstraordinær kompensasjonsordning for frostskadde frukttre, og det innføres et nytt distriktstilskudd for industribær.

– Førsteinntrykket er godt

– Aller først vil jeg si at det er særdeles viktig at det er inngått en jordbruksavtale, og at staten har møtt jordbruket på flere områder, sier generalsekretær Katrine Røed Meberg i en kommentar. Det er en økonomisk ustabil og krevende tid for norsk grøntproduksjon, og derfor ekstra viktig med tiltak og ordninger som kan bidra til mer forutsigbarhet. Førsteinntrykket av avtalen er at dette ser bra ut , og at dette kan bidra til løfte norsk grøntproduksjon. Det er her insitament og midler som settes av til vår sektor, og mulighet til prisløft med økte rammer for målpriser. Nå skal vi gå grundig inn i dokumentene og vurdere hvordan dette vil slå ut.

 

Nationen: Her er hovedpunktene i avtalen

Les hele protokollen her