26. april la jordbruket fram sitt krav til årets jordbruksoppgjør, og i dag 6. mai la staten fram sitt tilbud. Neste steg er eventuelle forhandlinger, med mål om en avtale innen utgangen av 16. mai.

Det er alltid knyttet spenning til jordbruksforhandlingene og hva som blir prioritert. Norsk Gartnerforbund har i forkant av jordbruksoppgjøret bedt sine medlemmer om å komme med innspill på hva som bør prioriteres. Deretter har grønnsaksutvalget jobbet frem et innspillsdokument som er presentert både for staten, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og småbrukarlag.

Jordbrukets krav

Når jordbrukets krav ble lagt frem var vi i Gartnerforbundet glad for å se at de tok med seg vårt forslag om en økning i tilskudd til klima- og energirådgivning og foreslå at årlig bevilgning skulle endres fra 1 million til 2,5 millioner.

Bilde av Morgan Andersson

En slik økning er helt på sin plass i et arbeid som bare blir viktigere og viktigere, og som ikke har blitt inflasjonsjustert siden det startet opp i 2006, sier Morgan Andersson, generalsekretær i Norsk Gartnerforbund.

Dessverre registrerte vi også at blomster og planter ikke var en del av kravet. Verken gjennom støtte til Opplysningskontoret for blomster og planter, gjennom bærekraftsprosjektet eller i produsentregisteret med tilhørende arealtilskudd.

Her kan du lese jordbrukets krav

Statens tilbud

I dag ble statens tilbud lagt fram, og heller ikke de har fått med blomster og planter i sitt dokument.

Det er vanskelig å se hvordan statens tilbud skal bidra til å øke selvforsyningen, som de selv har satt seg som mål, når økningen i målpriser på 3 % ikke engang dekker kostnadsøkningen hos produsent, sier Andersson oppgitt.

Regjeringa sier selv at dette oppgjøret har en sterk satsing på klima og miljø, og da er det rett og slett skuffende at de ikke finner rom for å satse på den svært verdifulle klima- og energirådgivningen til Gartnerforbundet. Nå setter vi vår lit til at jordbruket ved Norges Bondelag og Norsk Bonde- og småbrukarlag vil jobbe for å øke tilskuddet til klima- og energirådgivning som lå inne i kravet. Dette er et utrolig viktig arbeid som kan vise svært gode resultater, og som må prioriteres skal en kunne oppnå målene i landbrukets klimaplan.

Vi ønsker begge parter lykke til med forhandlingene, og håper det vises en tydeligere grøntsatsing ved eventuell inngåelse av en avtale.