Norsk Gartnerforbund har samen med Nyt Norge, Opplysningskontoret for frukt og grønt og Gartnerhallen lansert en felles kampanje som skal få folk til å velge norske, sunne produkter.

10. okober 2017: Følg med på vår felles kampanje i sosiale medier for trygge, norske, grøntprodukter. Grønnsaker og frukt laget av flinke, norske produsenter som følger strenge regler, er oppfinnsomme og tar i bruk nye metoder.

I løpet av høsten til du gjennom syv filmer møte noen av produsentene som vi er stolte av. I filmene som du kan se på Facebook, forteller produsentene blant annet om produktenes gode oppvekst og smak, fra jord til bord. Noe av hensikten med kampanjen er å er å synliggjøre trygge, sunne og smakfulle norske produkter og å få konsumenten å velge norsk, sunn matglede.

Her kan du se filmene: