Hvem skal egentlig være i hjemmekarantene? Hva er lov og ikke når du er i hjemmekarantene? Artikkelen er oppdatert per 3. april.

Hvem skal være i hjemme karantene?

Den som har vært på utenlandsreise skal være i karantene i 14 dager fra dagen man kommer til Norge skal være i karantene hjemme. Også den som har vært i nær kontakt med noen som har fått påvist koronavirus skal være i karantene. Nær kontakt vil si kontakt med en smittet person hvor dere har hatt mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter, eller direkte fysisk kontakt. Karantenen skal vare i 14 dager fra den dagen kontakten skjedde.

Hvor skal man være?

Hjemme eller annet egnet oppholdssted. Annet egnet oppholdssted kan være arbeidsplassen hvis denne tilfredsstiller noen gitte betingelser og forhåndsregler. Se bondelagets hjemmeside.

Hva kan man ikke gjøre når man er i karantene?

Når man er i karantene skal man ikke gå på skole, ikke reise lengre turer innenlands og ikke reise utenlands, ikke ta offentlig transport eller oppsøke steder hvor større grupper personer oppholder seg eller oppsøke nær kontakt med andre personer enn de personer man bor sammen med.

Hva kan man gjøre?

Som hovedregel ikke oppsøke offentlige steder. Ved mangel på alternativer, kan man gå ut for å gjennomføre nødvendig ærender i butikk eller apotek. Men man må holde 1-2 meters avstand til andre og unngå kø. Håndvask før og etter butikkbesøk og ellers følge de generelle rådene fra Folkehelseinstituttet. Det er helt i orden å være ute så lenge man holder avstand til andre mennesker.

Er karantene det samme som isolasjon?

Nei. Hjemmekarantene er for de uten symptomer og som ikke har påvist smitte. Isolasjon er for dem som har påvist smitte. Får man symptomer (feber, luftveissymptomer) går man over til å bli isolert. Da blir de andre i husstanden det som kalles «nærkontakter» og skal i hjemmekarantene.

Hvem kan man bo med?

I følge folkehelseinstituttet: De som bor sammen med en person i hjemmekarantene, skal ikke selv være i hjemmekarantene, men bør som alle andre i befolkningen følge med på egne symptomer. Det betyr at så lenge anbefalinger til hygiene og avstand overholdes trenger de som kommer inn fra reise ikke isoleres fra øvrige som har samme bostedsadresse. Det er naturlig nok anbefalt (om man har mulighet) for hvis en person blir syk og må i isolat stiller Arbeidstilsynet krav til at den syke må ha eget bad/dusj og ikke får bruke fellesområder så som for eksempel kjøkken og dagligstue

Kan utenlandsk sesongarbeider reise hjem i karanteneperioden?

Ja hvis man er i hjemmekarantene, ikke i isolasjon. Skal man reise må det skje på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

Hva gjør jeg som arbeidsgiver/hvilket ansvar har jeg?

Sesongarbeiderne har krav på lønn i hjemmekarantenperioden. For arbeidstaker som har rett til sykepenger anmoder myndigheter arbeidsgiver om å akseptere egenmelding slik at fastleger kan bruke tiden på syke pasienter istedenfor å skrive ut sykemeldinger.

Helsedirektoratet har laget plakater som kan lastes ned. Disse bør henge på arbeidsplassen og også deles ut til de som har hjemmekarantene. Det finnes også informasjon på mange språk som arbeidstaker kan få. Hvis arbeidstaker skal jobbe i karanteneperioden må det gjøres risikovurdering og det må dokumenteres at forholdene lever opp til de krav som stilles.

Linker til mer informasjon om karantene og isolasjon:

Artikkelen er oppdatert etter de opplysninger NGF sitter inne med per 3. april 2020.