Alle som reiser inn til Norge må avholde innreisekarantene. Hovedreglene tilsier karantene i eget hjem eller på karantenehotell, men det finne også flere muligheter.

Hovedregelen for karantene er at den skal tilbringes alene i et soverom med TV/internett, med tilknytning til eget bad og kjøkken, eller matservering. Hvor denne boligen skal befinne seg kan variere etter om du eier eller leier eget hjem, hvor du reiser inn i Norge i forhold til hvor du skal oppholde deg, og om arbeidsgiver har stilt karantenebolig til disposisjon.

Karantenehotell

Det mest vanlige er opphold på karantenehotell. Hvis den som skal reise over grensen ikke har med seg dokumenter på annen løsning, vil grensepolitiet henvise til nærmeste karantenehotell. Karantenehotellet skal benyttes ved første ankomststed, for mange vil dette være på Gardermoen.

Alle kommuner skal ha avtale med et karantenehotell, og egenandelen er kr 500/døgn.

Godkjent karantenebolig

Arbeidsgivers karantenebolig må godkjennes hos Arbeidstilsynet. Informasjon og søknadsprofil finner du her. For å søke trenger man en plantegning av boligen, bekreftelse fra tillitsvalgte for arbeidstakerne, og evnt plan for matservering om det ikke er eget kjøkken. Søknadsgebyret er kr 2000. Arbeidstaker må ha med bekreftelse på godkjenning ved innreise. Godkjenningen varer «evig» eller den fjernes
Registeret for karanteneboliger er åpent.

Karantene i egen bolig

Karantene kan foregå i egen eid eller leid bolig, med leieforhold på mer enn 6 måneder. Fast bopel har samme kriteria også når flytting ikke har skjedd ennå. Kan kjøre egen bil eller reise kollektivt til egen bolig, innen fornuftig avgrensing.

Regulering av karantenebolig: Rundskriv G06/2021