Oppdatert per 03.01.2021. Alle som kommer til Norge med karanteneplikt skal i karantene i 10 døgn. Negativ Covid-test må fremvises ved innreise. Testen skal være tatt de siste 72 timene før ankomst. Den reisende må fra 21.12 medbringe skjema for innreise. Fra 29.12 kan man testes til noe kortere karantenetid.

Nytt fra 2. januar: Alle innreisende til Norge må teste seg ved grensen. Flere mindre grenseoverganger stenges. Les mer fra regjeringen.no her, forskriftskrav Covid-19-forskriften §4d 

Nytt fra regjeringen.no 28.12.2020: Det er fra i morgen, 29.12.2020 kl 8, mulig å slippe karantene hvis man har avlagt negativ prøve innen tre dager etter innreise, og i tillegg etter minimum 7 dager etter innreise. Kommunene har ikke plikt på å tilby denne testingen, så den må tas ved private klinikker der det kommunale testapparatet ikke har kapasitet. (Artikkel her) (Forskriftsendring 28.12 her)

Personer som ankommer Norge fra et område med karanteneplikt skal i karantene i 10 døgn. Ved innreise må det fremvises en attest som viser negativ test for SARS-CoV-2. Godkjent testmetode er PCR eller antigen hurtigtest. Testen skal være tatt i løpet av de siste 72 timene før ankomst til Norge. Attesten skal være på norsk, svensk, dansk, engelsk, fransk eller tysk. Kravet om fremleggelse av attest gjelder ikke personer som ved godkjent laboratoriemetode kan dokumentere at de i løpet av de siste seks månedene har gjennomgått covid-19.

Karantenefasiliteter

Personer som kommer til Norge for å utføre arbeid eller oppdrag kan ha sin karantenetid hos arbeidsgiver. Dette forutsetter at ved innreisen kan fremlegge bekreftelse på at arbeids- eller oppdragsgivere sørger for et egnet oppholdssted der det er mulig å unngå nærkontakt med andre, med enerom med TV og internett, eget bad, og eget kjøkken eller matservering. Personer i samme husstand som reiser sammen til Norge, kan være i innreisekarantene på samme oppholdssted uten krav om enerom.

Personer i innreisekarantene kan bare oppholde seg utenfor oppholdsstedet hvis de kan unngå nærkontakt med andre enn dem de bor sammen med. De som er i karantene, kan ikke være på en arbeidsplass der også andre oppholder seg, på skole eller i barnehage. Det er ikke tillatt å bruke offentlig transport.

Definisjonen på nærkontakt er i følge covid-19-forskriften kontakt med andre personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter, direkte fysisk kontakt eller direkte kontakt med sekreter fra andre personer.

Alle som har vært i Storbritannia etter 7. desember kan være pålagt testing og karantene. 21.12 ble covid-19-forskriften oppdatert med tiltak for situasjonen med en ny variant av viruset, som er mest kjent fra Storbritannia. Disse endringene finner du enklest i oppdateringen her.

Alle som reiser inn  til Norge etter 21.12 må medbringe skjema med følgende opplysninger:

  • Navn, fødselsdato, kontaktinformasjon og fødselsnummer, D-nummer eller eventuell annen unik identifikator
  • Tidspunkt for planlagt innreise
  • Oppholdssted før innreise
  • Reiseinformasjon, eksempelvis transportmiddel, flightnummer og setenummer
  • Antallet i reisefølget
  • Informasjon om barn under 16 år som personen er reisefølge for
  • Oppholdssted i karantenetiden og eventuell dokumentasjon
  • Eventuelle unntak fra innreisekarantene
  • Arbeids- eller oppdragsgiver og arbeids- eller oppdragssted, dersom personen er bosatt utenfor Norge og kommer til Norge for å utføre arbeid eller oppdrag.

Regjeringens spørsmål og svar om innreisekarantene

Nytt fra 21.12: Krav om at den reisende må medbringe skjema for innreise

Enklest gjøres dette med følgende skjema – fra regjeringen.no

UDIs reiseråd, oppdatert per 28.12.2020

Link til covid-19-forskriften

NGFs brevmal bekreftelse på karantenebolig hos arbeidsgiver