Gartnerforbundet ber om at kompensasjonsordningen utvides til 80 prosent. NGF hadde møte med landbruksminister Sandra Borch (Sp) i dag. - Vi var også svært klare på at blomster og planteskoler må likebehandles som øvrige grøntproduksjoner, sier styreleder i NGF Per Magnus Berdal.

Gartnerforbundet, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Gartnerhallen, NHO mat og drikke og Bærdyrkarlaget deltok i møtet med landbruksminister Sandra Borch tidligere i dag.

– Vi var alle samstemte om at det er svært viktig at næringen følges opp i 2022. Kommende år blir svært avgjørende for mange, og vi står overfor krevende utfordringer, forteller Per Magnus Berdal, styreleder i NGF.

– Næringsaktørene trenger optimisme og visshet i at regjeringen, og da særlig Landbruks- og matministeren,  vil følge dem opp og hjelpe i en vanskelig situasjon, tilføyer Berdal.

Truer norsk produksjon

Gartnerforbundet snakket særskilt om mangel på arbeidskraft samt de skyhøye kostnadene som gartnere rammes av. Og hvilke konsekvenser disse utfordringene vil gi.

– Det høye kostnadsnivået på både

– Det høye kostnadsnivået på både energi og andre innsatsfaktorer fører i verste fall til nedstengninger, oppsigelser og redusert norsk produksjon. Da vil importen av grøntprodukter måtte øke.

strøm og utstyr fører i verste fall til nedstengninger, oppsigelser og redusert norsk produksjon. Da vil importen av grøntprodukter måtte øke.

Gartnerforbundet var svært klare på at blomster og planteskoler må likebehandles som øvrige grøntproduksjoner.

Vi  fikk også frem at vi er godt fornøyde med at kompensasjonsordningen kommer på plass.

– Vi sto for tallgrunnlaget for en denne ordningen. Den vil være avbøtende, men dessverre ikke tilstrekkelig for å redde mange bedrifter. Vi ba derfor om at den utvides slik at staten kompenserer for 80 prosent av det en bruker når prisen er over 70 øre per kilowatttime, forteller Berdal.

CO2-avgiften må reverseres eller utsettes

NGF har i mange år drevet med energirådgivning i veksthus. Næringen er nå 67% fornybar og har kuttet CO2-utslippet med 70% siden 1990. Vi har ambisjoner om 0-utslipp. CO2-avgiften vil ramme næringen økonomisk, men ikke føre til endring før der finnes alternativer og næringen klarer omstillingen.

– Dette fikk vi også poengtert overfor landbruksministeren.

– Det er svært gledelig at vi nå har opprettet kontakt med landbruksministeren og hun virker interessert i utfordringene som nå rammer grøntnæringen, avslutter Berdal.