Gjennom pandemien har myndighetene lansert en rekke kompensasjonsordninger og tiltak. Her finner du noen av dem som er aktuelle for vår næring.

Gjennom et år med mange utfordringer har mange økonomiske tap fått kompensasjonsordninger. Det er ingen ordninger som treffer vår næring godt, men det er flere det kan være aktuelle å søke om for bidrag.

Kommunale ordninger

Regjeringen har gjennom Kommunal- og moderniseringsdepartementet bevilget midler som er fordelt til kommunene, for lokalt delegert støtte. Ta kontakt med din kommune for mer informasjon om hvordan midlene disponeres.

Karantenebolig

Det er ikke tilskudd til opphold på karantenehotell, men det er en kostnadsdekking for deg som har søkt og fått godkjent karanteneboliger privat. Det er Brønnøysundregistrene som organiserer ordningen, og du finner portalen her. NHOMDs artikkel om samme tema inneholder også mye god informasjon.

Opplæring

Tilskudd til opplæring av nye arbeidstakere i landbruket administreres av Landbruksdirektoratet. Du finner mer informasjon og link til søknadsskjema her. Du kan søke om kr 6500 per arbeidstaker som er ny og som jobber hos deg i to uker, minimum 80 timer, eller mer. Man kan søke for arbeidstakere i hele 2021, frem til fristen 15. november. Vær oppmerksom på at potten er redusert og kan gå tom, så søk gjerne så fort kravet til arbeidsperiode er oppfylt.

NAV – tilskudd for permitterte

Permitterte arbeidstagere som tar jobb i grøntnæringene kan fortsatt få utbetalt halv dagpengesats, i tillegg til lønnen de mottar i grøntnæringene. Den ansatte skal bare føre halvparten av timene de jobber i jordbruk, skogbruk og gartneri på meldekortet. Dette gjelder i perioden 19. februar til 30. september 2021. Mer om ordningen kan du lese her, eller ta kontakt med NAV.

Portal til kompensasjonsordninger, kompensasjonsordning.brreg.no

Så mye tilskudd kan foretaket få

Fra NHOMD om kompensasjonsordningene, for foretak med stort omsetningsfall