Professor ved NMBU Leif Sundheim er tildelt Kongens fortjenestemedalje for forskning og utdanning innen plantevern og plantehelse.

Nibio.no: Sundheim har i over 50 år vært involvert i undervisning og veiledning ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Fra 1988 til 2006 hadde Sundheim ledende stillinger i forløperne til dagens Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).

Tildelingen støttes av NIBIO, NMBU, Vitenskapskomitéen for mat og miljø (VKM), og Ås Senterparti, alle institusjoner hvor Sundheim har hatt viktige posisjoner i mange år.

Svært stor innsats for plantevern og plantehelse

Medaljen ble idag utdelt av Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland hos NIBIO i Ås. Svarstad Haugland er kongens representant i Akershus og utfører oppdrag på vegne av kongehuset.

– Du har gjort en svært stor innsats for å fremme utdanning og forskning innen plantevern og plantehelse, sa Svarstad Haugland i sin tale, og fremhevet særlig innsatsen for plantepatologi, og bioteknologi, og et stort internasjonalt engasjement.

Sundheim bygget opp en moderne undervisning av høy kvalitet innen plantepatologi. Han forsto tidlig verdien av å ta i bruk bioteknologi innen sitt fagområde og innhentet kunnskap om molekylærbiologiske metoder fra USA.

Fylkesmannen understreket at Sundheim er en verdig mottager av medaljen, og at han oppfyller flere av kriteriene for tildeling.

– Gratulerer med dagen! Du får senere en invitasjon til mottaking hos H.M Kongen slik at du får anledning til å takke ham personlig, sa Svarstad Haugland da hun overrakte fortjenestemedaljen.

Vitenskapsmannen, feltmannen og lederen

Forslagsstiller for utdeling av fortjenestemedaljen, direktør for Divisjon for bioteknologi- og plantehelse, i NIBIO, Arne Hermansen, skrev i sin anbefaling:

«Sundheim har beveget seg like godt i de høyeste vitenskapelige sfærer som ute i felten hos bonden, og denne tilnærmingen til faget har preget de som har vært Sundheims medarbeidere.»

I sin tale under utdelingen sa Hermansen:

– Du er en meget verdig mottager av denne medaljen. Det er ikke bare oss forslagsstillere som mener det, men det har vært en gjenganger blant de vi har vært i kontakt med i forbindelse med dette arrangementet.

I Hermansens anbefaling beskrives Sundheim som en glimrende administrator og leder, som tar godt vare på de ansatte i omstillingsprosesser.

– Personlig vil jeg takke deg for positivitet, pågangsmot og hastighet. Det er gull verdt. Du har også stor omsorg for de rundt deg og du er meget behagelig å samarbeide med, sa Hermansen.