NGF møtte Sp-politiker Lundteigen på Stortinget i dag. Vi diskuterte spesielt CO2-saken og rekrutteringsutfordringene i gartnerfaget. Lundteigen tar saken videre til Stortingets spørretime.

Katrine Røed Meberg i NGF er godt fornøyd med møtet.

-Vi er enige om at skuta må snus og at vi alle ønsker å utdanne gartnere i Norge som kan drive denne flotte næringen videre. For å få til dette må vi ha rammebetingelsene for norske gårder og gartnerier som gjør det mulig, sier Røed Meberg.

Stortingets spørretime

En engasjert Lundteigen følger nå opp gartnernes utfordringer i Stortingets spørretime. Det gjelder både CO2- saken og grøntnæringens behov for utdanning og rekruttering.

-Vi snakket om tollvern for blomster og grønnsaker. Videre om erstatningsordningen og grøntprodusentenes situasjon etter sommerens tørke. Vi tok også opp planteskolenes utfordringer med Artsdatabankens risikovurderinger og næringens samlede posisjon i landbruket og samfunnet, sier Meberg.

Flere møter

-Nå håper vi på et flertall som setter endelig stopper for CO2-avgiftsforslaget. Videre et flertall som muliggjør et solid utdanningsløft for gartnere.

NGF følger opp saken videre med stortingspolitikerne.