Personlige medlemmer (privatpersoner med tilknytning til næringen)

Ordinær: Kr 530

Ansatte, studenter, pensjonister og ektefeller i bedrifter:  Kr 276

+ I tillegg kommer kontingentsavgift fra lokallagene, disse varierer etter fylke.

Firma/bedrift/organisasjon (assosierte medlemmer)

1-10 ansatte, 1 kontaktperson: Kr 2 600

Flere enn 10 ansatte, 2 kontaktpersoner Kr 5 200

Bedriftsmedlemmer

Innbetalingen er tredelt:
1) Kontingent til Norsk Gartnerforbund Kr 530
2) Grunnavgift til NGF Servicekontor Kr 620
3) Arealavgift til NGF Servicekontor:

Arealavgiftene beregnes ut i fra produksjonsareal

                                                            Opp til 5000 m2                    5000-7000 m2                   Over 7000 m2
Veksthus med varme, kr pr m2:                      kr 4,67                                             kr 3,67                         kr 1,60
Veksthus uten varme, kr pr m2:                      kr 0,86
Karplanteareal planteskole, kr pr daa:           kr 1 470
Areal friland planteskole, kr pr daa:               kr 337,22
Areal friland grønnsaker, kr pr daa:               kr 48,98
Areal friland poteter, kr pr daa:                       kr 18,41
Areal friland plen, kr pr daa:                            kr 22,11
Areal frukt, kr pr daa:                                        kr 18,40
Areal bær, kr pr daa:                                          kr 30,68

 

Minimum arealavgift: kr 500      Maksimum arealavgift: kr  50 000

Maks arealavgift for grønnsaker på friland og poteter: kr 15 000

I tillegg kommer eventuelt arealavgifter for veksthus/planteskole m.fl. Areal for friland og veksthus regnes adskilt, inntil totalt tak på kr 50 000

Arealavgiftene beregnes ut i fra produksjonsareal.

Nye bedriftsmedlemmer skal betale halv arealavgift første år.

Arealavgiften er fradragsberettiget i regnskapet.

Arealavgiften innkreves med MVA.