Oppdatert: Sesongansatte som ikke har hatt mulighet til å få reise hjem i vinter får mulighet til opphold i 2021. - En viktig avklaring etter hardt og langvarig arbeid, sier generalsekretær Katrine Røed Meberg.

Regjeringen har tidligere varslet at de 300 utenlandske arbeidstakerne som ikke har hatt mulighet til å returnere til hjemlandet nå får mulighet til å søke om fornyet oppholdstillatelse. For sesongarbeidere fra land utenfor EØS er det krav om seks måneders opphold utenfor Norge før de kan få ny sesongtillatelse, og det er denne regelen vi nå har fått unntak fra.

NGF har jobbet med saken i lang tid.

-En viktig avklaring etter hardt og langvarig arbeid, sier generalsekretær Katrine Røed Meberg.

Unntaket gjelder kun for sesongarbeidere som sitter fast i Norge på grunn av innreiserestriksjoner i hjemlandet, som følge av covid-19.

Det er arbeidsgiver som må søke om opphold på vegne av arbeidstaker, og som også attesterer at den ansatte befinner seg i Norge. Hvis søknad allerede finnes i UDIs systemer kan arbeidsgiver ettersende nødvendig dokumentasjon, og søknadene vil behandles når denne er mottatt.

Intenst påvirkningsarbeid

NGF har, i samarbeid med grøntorganisasjonene, gjort et intenst arbeid gjennom vinteren for å få til dette unntaket fra utlendingsloven.

-Vi er svært glade for at saken har fått en løsning og menneskene som har blitt værende i Norge uten å kunne returnere, nå får mulighet til å søke om fornyet opphold. Nå er det viktig at UDI gis mulighet til rask søknadsbehandling, sier Meberg.

Informasjon om søknad og vilkår fra UDI

Informasjon fra Regjeringen