Bekymring for og tiltak mot spredning av koronaviruset skaper omfattende utfordringer i hele samfunnet, og gartneri- og hagebruksbedriftene merker konsekvensene.

Utbruddet og spredningen av koronavirus er en utfordring for hele landet. Virksomheter som bruker sesongarbeidere og som får mange nye ansatte på denne tiden av året har en ekstra utfordring. Norsk Gartnerforbund har nå fokus på å bistå medlemmene i denne alvorlige situasjonen.

Bemanningssituasjonen er kritisk for grøntprodusentene

Tilstrekkelig bemanning er helt nødvendig for at bedriftene skal kunne opprettholde produksjonen og å sikre leveranse av både mat og prydplanter i Norge.

Gartnerforbundet mottar i disse dager mange henvendelser fra gartnere som har spørsmål som følge av koronaepidemien. Det gjelder særlig arbeidsrelaterte spørsmål, rundt arbeidsgiver- og ansattsituasjonen. Vi opplever en økende bekymring for å få tilstrekkelig arbeidskraft nå i vårsesongen.

Økonomiske tiltak

Det registreres allerede at markedet reagerer og at salget synker. Gartnerforbundet jobber med å påvirke slik at myndighetene tilrettelegger for kortsiktige og raskt virkningsfulle tiltak som økonomisk virkemidler, skatte- eller avgiftslettelser eller kompensasjon for bedriftene som rammes.

Beredskapsplaner i bedriftene

Vi oppfordrer alle produsenter til å ha oppdaterte beredskapsplaner. Hva skjer om bemanning er lav, hvordan skal dine ansatte takle situasjonen om nøkkelpersoner blir syke eller ikke kan delta i driften?

Næringspolitiske krisetiltak

NGF har anmodet UDI om å opprette en midlertidig dispensasjon i forbindelse med vedtak for arbeidsperiode for arbeidere utenfor EU (som allerede har fått innvilget arbeids- og oppholdstillatelse.) Dispensasjonen skal omfatte bedrifter som rammes av korona og får driftsvansker på grunn av manglende arbeidskraft. Vi har også skrevet brev til landbruks- og matministeren der vi orienterer om situasjonen og ber Regjeringen om å iverksette tiltak.

Videre har vi anmodet andre myndigheter, slik som Arbeidstilsynet om å gjøre tiltak som letter situasjonen for bedrifter som akkurat nå har en mengde ekstra utfordringer. Samarbeid innad i næringen er også viktig. Vi har god dialog med Norges Bondelag om situasjonen.

Hvor finner du oppdatert informasjon?

Vi anbefaler våre medlemmer om å følge med på myndighetenes råd om oppfølging vedrørende utbredelsen av koronasmitte. Nyttige råd om viruset og smittespredningstiltak finnes på Folkehelseinstituttet og mange råd om hvordan du som arbeidsgiver kan håndtere situasjonen finner du på NHO Mat og drikke.

Regjeringen.no er også en viktig side for oppdatering av myndighetenes tiltak. Opphold i Norge fra politiet finner du på denne siden. Arbeidstilsynet, og Mattilsynet er også nettsider som kan være viktige å orientere seg på.

Forøvrig oppmuntrer vi alle våre medlemmer og alle næringens aktører: Ta godt vare på hverandre og hold dere oppdatert på myndighetenes anbefalinger.