NRK: Et prøveprosjekt ved Lier Videregående skal redde gartnerutdanningen. Antall søkere til gartnerfaget har sunket de siste årene, og flere skoler har avviklet sitt tilbud.

Gartnere er mangelvare i Norge. En ny prøveordning kan allikevel ha snudd trenden, og gjort utdanningen mer populær, skriver NRK og Drammens Tidende.

Gartnernæringen har over lengre tid meldt om stor mangel på faglært arbeidskraft. Videregåendeutdanningen testet derfor ut en ny og mer praktisk studiestruktur, med to år skole, deretter to år lærlingtid.

Norsk Gartnerforbund legger ikke skjul på utfordringene gartnerfaget har. Mona Nordli, seniorkonsulent i Norsk Gartnerforbund, forteller til NRK at de gjennom mange år har slitt med dårlig rekruttering.

Hun peker spesielt på den teknologiske utviklingen som en av grunnene til mangelen på gartnere, og tror utviklingen løper fra tilbudet.

– Skolene har derfor en viktig oppgave med å legge grunnlaget og få elevene raskt i gang med studier med teknologisk utvikling.

Lier kommune ønsker å fokusere på nettopp teknologi og praksis i gartnerutdanningen, dersom de får medhold av fylkeskommunen. De vil også bruke sin lokale gartnernæring i studieløpet.

I tillegg til innovativ tenkning og praktisk arbeid, kan nyutdannede Nærstad friste med andre goder en får som gartner.

Buskerud og omegn gartnerforening søker, sammen med Opplæringskontoret for Naturbruksfag i Buskerud og Lier kommune, om at det etableres gartneropplæring ved Lier videregående skole. Opplæringen skal skje etter «Vekslingsmodellen», der man kombinerer skole og læretid allerede fra det første året, og gir også studiekompetanse etter fullførte 4 år.

Hvis alt går som man ønsker, vil dette være et tilbud allerede fra høsten 2020, og det kommer i tillegg til eventuelle tilbud fra skolene som har vært med i prøveprosjektet for 2+2 ordningen.