NATIONEN: Velg norsk! NGF støtter oppom Mattilsynets advarsel mot å kjøpe planter i utlandet. I dagens kronikk i Nationen kan du lese mer om hvorfor. - Norsk er det beste valget for å hindre at vi får nye skadegjørere. Det er også det beste valget for å få planter som trives i norsk klima, skriver NGFs leder Katrine Røed Meberg.

Nationen, kronikk:Katrine Røed Meberg, Generalsekretær i Norsk Gartnerforbund.

Mattilsynet er bekymret for økt privathandel med planter fra utlandet, særlig på nett. Slike planter kan ha blindpassasjerer som truer norsk plantehelse. Dette kan være plantesykdommer, insekter og andre organismer som kan gjøre stor skade på planter, både i private hager, i landbruket, i skog og naturen for øvrig. De fleste vet at det er strenge regler for å importere levende dyr til Norge på grunn av faren for introduksjon av dyresykdommer. Færre vet nok at det også er strenge regler for å ta inn planter til Norge.

Les: Mattilsynet advarer mot å kjøpe planter fra utlandet. 

Introduksjon og spredning av planteskadegjørere kan få store konsekvenser for norsk planteproduksjon innen jord-, hage- og skogbruk, miljø, parker og i private hager. Iberiaskogsneglen som de siste årene har rasert norske hager, er et eksempel.

Mange handler uten å være klar over skadegjørerne som følger med. Norsk Gartnerforbund støtter opp om Mattilsynets advarsel. Norskproduserte planter er det beste valget.

Import og internasjonale handelsavtaler gir oss nesten uendelig tilgang på varer. Men, med alle goder og tilgang på det meste, er det grunn til å rope et varsku. Det er ikke all import som er ønskelig. Vi snakker om det vi ikke vil ha med på lasset ved import av planter, som skadegjørere, plantesykdom og fremmede organismer.

Planteskadegjørere og fremmede organismer kan komme med som blindpassasjerer på planter, frø, frukt og grønnsaker, selv om de ser friske ut. Jord på røttene er også en spredningsvei. Når vi flytter planter mellom ulike deler av verden, kan vi derfor utilsiktet introdusere nye skadegjørere til landet vårt. Og, dessverre, er de først blitt introdusert i et nytt miljø, kan mange av disse skadegjørerne true biodiversiteten og forårsake alvorlige økonomiske tap for jord- og skogbruket. Vi er bekymret for nye skadegjørere som ødelegger grønne anlegg, private hager og som forårsaker skade på naturen.

Mattilsynet går nå ut og advarer mot at privatpersoner tar med planter til Norge. Organisasjonen NINA (Norsk institutt for naturforskning) har i en undersøkelse tallfestet det: Millioner av småkryp og frø sniker seg hvert år inn i Norge sammen med trær, busker og stauder.

Som hageeier er du kanskje blant dem som sliter med brunsneglen? Denne sneglearten kom til Norge som svært uvelkommen gjest trolig med importerte planter, og sprer seg fortere enn vi ønsker å tenke på. Men det er langt flere enn denne du bør ha kjennskap til. For å nevne noen eksempler er pærebrann alvorlig for eple- og pæreproduksjonen, men kan også smitte til planter i naturen, Søramerikansk minérflue ødelegger pryd- og grønnsaksplanter og Phytophthora ramorum (greinvisning) angriper rododendron og flere andre plantekulturer.

Vi trenger mer kunnskap. Ikke bare om planteskadegjørerne, men også om hva vi skal gjøre for å minimere trusselen for innførsel av uønskede organismer. I land som Canada og Japan har man innført strenge restriksjoner for å importere planter der jord og vekstmedier følger med. Dette er et drastisk tiltak, men det er lov å lure på om det kan ha noe for seg.

Ta ikke sjansen – kjøp planter som produseres i Norge. Det tryggeste er å kjøpe planter som er dyrket i Norge. Norskproduserte planter representerer den største garantien vi kan få for kontroll, overvåking og tidlig oppdagelse av eventuelle skadeorganismer. En annen viktig kvalitet ved disse er at de er produsert for norske vekstforhold.

Norske forbrukere er opptatt av mat og hvordan maten produseres. Vi synes at norske tomater og jordbær smaker herlig. Vi vet at det er bra for miljøet med kortreist mat, og vi ønsker å ha et aktivt landbruk i Norge. La oss tenke på samme måte for planter til hager og parker. Jo mer norsk vi kjøper desto mindre import, og desto mindre risiko for skadeorganismer.

Det er jo såre enkelt. Ved å la være å transportere planter over landegrensene bidrar du til å beskytte avlingene, naturen og de grønne arealene vår mot planteskadegjørere.

Samarbeidspartnere

Personvern og cookies