NGF tilbyr våre medlemmer og produsenter av blomster et KSL – Kvalitetssystem i landbruket, som gir en god oversikt over de fleste lover og regler som de norske produsentene er pålagt å følge.

Som medlem av Norsk Gartnerforbund har også produsenter av blomster og planter, busker, stauder, trær og ferdigplen, rett til å bruke KSL-systemet.

I løpet av 2017 har vi i samarbeid med Matmerk planlagt å lansere en ny KSL-standard for prydplanter.

NGF tilbyr også veiledning i bruken av systemet for våre medlemmer.