KURS: 12. og 13. februar holder Gartnerforbundet kurs i sikkerhet og brannvern. Kurset skal gjøre ferske ledere i gartneribedriftene trygge på arbeid med HMS, sikkerhet og dokumentasjon samt krav og praksis.

Kurset holdes over to dager med støtte fra  Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket (KIL). Kurset holdes i Oslo 12. og 13. februar og på Frosta 5. mars.

Tema for kurset er: arbeidsgiveransvar, lovverk i praksis, risikoanalyse, kvalitetssystemer, beredskapsplan, bedriftsbesøk med tema egenkontroll,  praktiske eksempler på risikoutsatte punkter i bygninger og kjøretøy, brannforebygging, innføring i KSL (for alle) og hvordan bruke systemet, forsikring i gartneri og hagebruk samt HMS-dokumentasjon.

Anne Brit Slettebø, NHOMD, og Tove Ladstein, NGF.

Kontaktperson: Tove Ladstein, tove@gartnerforbundet.no, tlf: 97 95 64 54

Program Oslo:

Dag 1:
09.00 Innføring/oversikt Tove Ladstein
09.10 Arbeidsgiveransvar, lovverk NHOMD, Anne Brit Slettebø
11:00 Risikoanalyse, dokumentasjon Tove Ladstein
11:30 Kvalitetssystemer, dokumentasjonssystemer Tove Ladstein
12:00 Hva er beredskapsplan, hvordan bygge den Tove Ladstein
14:00-16:00 Gartneribesøk med tema:
• Egenkontroll el
• Praktiske eksempler på risikoutsatte punkter i bygninger og kjøretøy
• Brannforebygging ?

Dag 2: 
09:00 Innføring KSL Bjørn Hvaleby, Matmerk
10:30 Forsikringskrav Erik Gjestvang, Gjensidige
11:00 Kulturforskjeller Diskusjon
13:00 Praktisk KSL Tove Ladstein
14:00-16:00 HMS-dokumentasjon