Produksjonskontrollen er nå overført til planteskoleprodusentene selv. Det medfører enda større ansvar for å sikre at plantene er frie for alvorlige skadegjører. NGF holder kurs for alle berørte produsenter i begynnelsen av mars.

Produksjonskontroll av 4B- planter i planteskolen – skadegjørernes vertplanter og symptomer

Plantehelseforskriften setter særskilte krav til visse planter m.m. som blir produsert og omsatt innenlands. Fra 1. mars 2016 ble ansvaret for kontroll med denne produksjonen overført fra Mattilsynet til virksomhetene selv.

Det at produksjonskontrollen nå er overført til produsentene medfører et enda større ansvar i forhold til å sikre at plantene er frie for alvorlige skadegjørere. Produsentene må sikre seg at de har, eller har tilgang til, nødvendig kompetanse. Et helt sentralt punkt vil være å sette seg inn i hvordan symptomer og tegn som de aktuelle skadegjørerne forårsaker ser ut. Videre må man sørge for at kontrollen gjøres systematisk og at man har gode rutiner for å dokumentere det som gjøres.

I dette kurset vil vi fokusere på de karanteneskadegjørerne som er aktuelle for planter som lages i planteskolen. I tillegg vil vi se på andre skadegjørere som kan redusere kvaliteten på plantene. Hvilken skade gjør de? Hvordan ser symptomene ut? Hva kan vi gjøre for å minimere risikoen for infeksjoner? Disse og andre spørsmål vil bli belyste. Alle deltakere vil få tildelt kursbevis.

Foredragsholderne kommer fra NIBIO Plantehelse og Mattilsynet Hovedkontoret.

Sted: NIBIO Plantehelse
Høgskoleveien 7
1430 ÅS

Tid:Tirsdag 07. mars 2017
Kl. 09.30 – 16.30
Kontaktperson: Ronny Berdinesen, ronny@gartnerforbundet.no / 99 34 34 59