NGF har i samarbeid med NLR Viken utviklet en mal for internkontroll av Plantehelse spesielt for gartnerprodusenter. Malen gir en innføring i regelverk som det er viktig å ha kjennskap til, tips og råd samt skjemaer som kan benyttes i internkontrollen. Dette verktøy er et kostnadsfritt tilbud til medlemmer i NGF. Vi gir også regelmessig kurs/opplæring i dette. Medlemmer kan få tilgang til malen gjennom å henvende seg til NGF: ngf@gartnerforbundet.no