Når økonomien skjæres til beinet – hvordan skal vårt landbruk da kunne stå oppreist spør NGFs generalsekretær i dagens Nationen. Les kronikken her.

Kronikk og tekst: Katrine Røed Meberg, publisert i Nationen 2. 12.2022

Slik begynner de tradisjonelle eventyrene. Eventyrene om gårder og gull, troll og vetter. Og kanskje innimellom en prinsesse eller to. De gamle eventyrene kunne ofte være brutale og rå, og hadde gjerne et moralsk og belærende budskap i seg.

Dagens eventyr har mange fellestrekk, men samtidig er det annerledes. Krig, klimakrise og økonomiske utfordringer er en brutal fortelling som setter de moralske verdiene på spill. Troll finnes det mange av, men prinsessene er sjeldne nå til dags. Og skatten, ja den kan vi se langt etter ifølge rapporten fra AgriAnalyse som ble presentert i Aftenposten den 7. november.

Her anslår man en kostnadsvekst i landbruket som er 870 millioner høyere enn det som lå til grunn for jordbruksavtalen. Først og fremst skyldes dette høye kostnader for gjødsel og energi, kan vi lese. Når vi i tillegg vet at gartnerne står for om lag 20 prosent av verdiskapingen i landbruket, men mottar bare 2–3 prosent av jordbruksavtalemidlene, må vi anta at kostnadsbildet er langt større.

Dette er dramatisk. Mørke veksthus og mangel på enkelte norskproduserte varer i butikkhyllene viser alvoret. Når økonomien skjæres til beinet – hvordan skal vårt landbruk da kunne stå oppreist?

Vi kan føle på maktesløshet og at det vi som enkeltmennesker gjør i hverdagen betyr lite. Men, Askeladden har vist oss at egen innsats kan lønne seg for å få prinsessen og halve kongeriket.

Det norske landbruket er vår felles nasjonalskatt. En skatt med lang historie som må voktes vel! Ved å velge norsk når du handler mat, blomster og planter gjør du det. Du legger til rette for norske arbeidsplasser og alt det gode som våre vakre gårder skaper. Og, du får kvalitet og kortreiste varer på kjøpet.

Gartnerne dyrker grønnsaker, frukt, bær, poteter, blomster, busker, trær, plen og stauder. Den virkelig grønne skatten. Hver eneste dag sørger gartnerne for at plantene vokser og gror på en miljø- og klimavennlig måte.

I veksthus brukes små nyttedyr for å beskytte avlingene mot skadegjørere. Mekaniske metoder og ny teknologi brukes på åker og eng slik at ugress og skadedyr ikke skal få bre seg. Vanning og gjødsling gjøres med omhu for å spare ressurser og hindre avrenning og forurensning.

Energistyring i veksthus og bruk at fornybare energikilder der det er praktisk mulig sikrer et grønt fotavtrykk og bedre avlinger. Bevist bruk av ressursene, resirkulering, og ikke minst god agronomi gjør at du kan være trygg på at det som produseres både innomhus og på åkeren er av ypperste klasse.

Ved å velge norsk støtter du opp om alt dette, og det viktige bærekraftsarbeidet som skjer hos våre gartnere. Du er også med på å opprettholde vår matberedskap. Det er tusen gode grunner til å velge norskprodusert!

Fortellingen om å velge norskprodusert handler om din og min mulighet til å styrke norsk landbruk. Det er mange ting vi ikke kan gjøre mye med, men la oss gjøre noe med det vi kan. De gode hjelperne, -ja det er deg og meg det.

Det er ingen snipp, snapp, snute i denne fortellingen. Soria Moria vet vi ikke hvor er, men det vi vet er at vår historie er her og nå. Landbruket er Norges vakreste eventyr, og det er grunn til å minne oss selv om at vi alle kan gjøre en forskjell i å ta vare på våre felles ressurser og verdier.

Du må gjerne ete om kapp med trollet, men husk da at minst halve tallerkenen skal være grønn! Kjøp en norsk blomst til noen du bryr deg om. Kanskje hun blir målbundet? Og hvem vet, kanskje det gjør at din prinsesse vil vise seg?