Hør landbruks- og matminister Olaug Bollestad snakke om grøntnæringen som satsningsområde på årets store GARTNER-seminar i oktober. Vi venter stor pågang fra utstillere og deltakere. Meld deg på i dag!

I januar ble Olaug Bollestad utnevnt til landbruks- og matminister. Hun har hatt en travel vår med blant annet spennende satsinger i jordbruksoppgjøret.

Avtalepartene ble blant annet enige om å etablere et rådgivende utvalg som skal se nærmere på å øke norskandelen, samt møte etterspørselen med mest mulig norskprodusert vare. Utvalget består av aktørene i verdikjeden, avtalepartene og virkemiddelapparatet.

Tidligere administrerende direktør i Innovasjon Norge, Anita Krohn Traaseth har takket ja til å lede utvalget. Hun skal også holde innlegg på GARTNER 2019.

Det skjer mye spennende i grøntnæringen om dagen. Vi ser frem til å høre landbruksministerens oppsummering!

Meld deg på GARTNER 2019