Diskusjonene om problemet med utenlandske ansatte som ikke får reist til Norge har kommet frem i media. Mange ønsker å bidra, og det er oppstått et nettverk av muligheter for den som ønsker å melde seg aktuell for arbeid i jordbruksproduksjonene.

Etter at det ble kjent at landbruket har et akutt problem med å få de utenlandske ansatte inn til Norge, har det vært en eksplosiv økning i personer som kan tenke seg arbeid i landbruket. For gartneri- og hagebruksbedriftene er det et umiddelbart behov for arbeidskraft i mange bedrifter – samtidig som situasjonen er uavklart i forhold til om de ansatte faktisk kommer til å kunne komme frem.

Det foregår stor aktivitet rundt arbeidsformidlingen, og denne artikkelen er skrevet på bakgrunn av hva vi vet fredag 20. mars.

Mange initiativ for arbeidsformidling

I denne artikkelen i Norsk Landbruk finner du tips både om hvordan du kan melde fra at du ønsker arbeid, og at du har ledige jobber. En av disse er Jord til bord.

Det er også mange lokale initiativ. Flere kommuner og lokale NAV-kontor er bevisst situasjonen og jobber for å formidle arbeidskraft. En henvendelse til egen kommune, lokalt NAV og en utsjekk av lokale Facebooksider vil være nyttig for å få oversikt over potensiale.

Alle som ønsker å bidra som sesonghjelp i landbruket, eller som ønsker hjelp på sin gård/sitt gartneri kan registrere seg hos følgende organisasjoner:

Bord til jord
Landbrukstjenester
Facebookgruppa Formidling av arbeid i landbruket
Landbruk nord