29. september påmeldingsfristen til GARTNER 2017! Begrenset med plasser. Årets tema er teknologi og utvikling. Åpent for alle. Meld deg på her.

Påmelding finner du her. 

Teknologi og utvikling er tema på GARTNER 2017

Tirsdag 24. oktober

 

10.00 Utstillingen åpner

11.30-12.30 Lunsj og registrering

12.30-14.00

• Velkommen. Generalsekretær Katrine Røed Meberg
• Muligheter og videre utvikling av landbruket med vekt på grøntnæringen. Departementsråd Leif Forsell
• Forskning, kunnskapsutvikling og prioriteringer. Adm direktør NIBIO Nils Vagstad
• Robotteknologi i gartneri og hagebruk. Robotprofessor Pål From, NMBU
• Grønn Kommunikasjon – nye filmer. Anne Mette Johnsen, Matmerk

14.00-15.30 Utstilling og pause

15.30-17.30

• Hvordan solceller kan gi gartnerne energi. Per Urdahl, Solel
• Sensorteknologi for bruk i gartnerier. Sissel Torre, NMBU
• Företagsutveckling inom trädgårdsbranchen fra mitt ståsted. Bo Elof Rappne, Slottstredgården Stockholm

17.30-19.00 Utstilling og pause

19.00 Aperitiff og Festmiddag

• Jørn Hoel velger menyen og underholder

Onsdag 25. oktober

Parallelle sesjoner

08.30-13.00 Veksthusteknologi

• Utfordringer og muligheter. Boy Kåre Kristoffersen, ENOVA og Anders Sand, NGF
• Rensing av vann i resirkulerende næringsløsning. Betraktninger rundt utforming og valg av teknologi. Kristian Solberg, Solbergs gartneri
• Bioøkonomisk og bærekraftig produksjon av ferske veksthusgrønnsaker i Norge. Nytt fra Biofresh-prosjektet. Michel Verheul, NIBIO Særheim

10.00-11.00 Utstilling og pause

• Hvor fornybar er norsk strøm? Stein Lier-Hansen, Norsk Industri
• Aquaponic, dyrkning i lukket system. Siv Lene Gangenes Skar, NIBIO Landvik
• Energieffektiv CO2 og lavere fuktighet i samme prosess. Green Cap Solutions
• Alger i veksthus. Leiv Mortensen, NMBU

08.30-13.00 Planteskole

• Mindre bruk av plantevernmidler i planteskolen – erfaringer og tips fra Hallbergs Plantskola, Maria Nielsen, Hallbergs Plantskola
• Prinsipper for integrert plantevern – inspirasjon og hjelp til å følge dem. Annichen Smith Eriksen, NLR Viken

10.00-11.00 Utstilling og pause

• PlanteskoleForum: Jord og bruk av jord
• Torv: status i Miljødirektoratets arbeid med å konsekvensutrede mulig utfasing. Vilde Fluge Lillesund, Miljødirektoratet
• Jord som forventet? Eksempler fra Statens Vegvesen. Renate Petterson, SVV
• Hvilke vekstmediumprodukter tilbys og hva vil planteskolene ha? Dialog/diskusjon/demonstrasjon

08.30-13.00 Grønnsaker, frukt og bær

• Produksjon og erfaring med LED og etasje-dyrking. Christopher Roderigez, Tåsen Microgreens.
• Norske bær i frammarsj – hva skal til? Anita Sønsteby, NIBIO Apelsvoll
• Produktutvikling. «Grønne folk». Ragnhild Eggen Viken, Viken Gartneri

10.00-11.00 Utstilling og pause

• CRISPR muligheter, eksempler og regulering i Europa. Hilde-Gunn Opsahl Sorteberg, Professor i molekylærgenetikk, NMBU.
• KRYO-teknologi, ny teknikk for rensing og lagring av planter. Peter van der Ende, Sagaplant.
• Gartner og miljø, hvordan få til dette sammen? –resultater fra ReforReM. Simon Saxegård, Østfoldforskning
• Nytt prosjekt om lagring av bladgrønnsaker. Jon Olav Forbord, NLR Trøndelag

13.00-14.00  Lunsj

14.00  Felles del: Debatt – 4 sterke stemmer

Spennende fremtidsvyer for norsk grøntproduksjon – hvilke muligheter gir teknologien oss?
• Ola Hedstein, adm. direktør i Landbrukssamvirke
• Elisabeth Morthen, adm. direktør Gartnerhallen
• Bjørnar Bjelland, daglig leder Grønn Næringskompetanse
• Eystein Ruud, styreleder Norsk Gartnerforbund

16.00 Avslutning og oppsummering av seminaret