Hva vil Landbruksministeren nå gjøre for norsk blomsterproduksjon? NGF møtte Jon Georg Dale på Stortinget i dag.

I dag møtte vi  Landbruks- og matminister Jon Georg Dale på Stortinget om betydningen av EØS artikkel 19- avtalen for norske produsenter av potteplanter.  Landbruks- og matministeren forsvarer å ha ofret blomstene i EØS- forhandlingene. Han har uttrykt forståelse for at den nye avtalen kan være krevende for enkeltaktører i gartnerbransjen.

– Siden EØS-avtalen gikk gjennom på Stortinget, så brukte vi ikke mer tid på tapt toll. Vi fokuserte på flere områder hvor vi kan få kompensasjon. I alt fra investeringsstøtte til penger for godkjenning av nye midler. Vi må kompenseres på flere områder for å bøte på skadevirkningene av avtalen. Som for eksempel full stopp i kostnadskrevende, særnorske regelverksendringer. Vi vil jobbe fremover med det vi faktisk kan endre, sier styreleder i NGF Eystein Ruud.

NGF har tidligere uttrykt sin bekymring og misnøye med utfallet av EØS-forhandlingene hvor frikvotene for import av potteplanter er økt betydelig.  NGF har fått mye oppmerksomhet på saken i pressen, bla NRK nyheter, P4, og papiraviser.

Hva vil ministeren nå gjøre for norsk blomsterproduksjon?

-På møtet tok vi opp konsekvenser, fremtidige rammebetingelser og mulige avbøtende tiltak for norsk produksjon, sier generalsekretær Katrine Røed Meberg i NGF.

Landbruksministeren var positiv til flere av våre forslag,  som blant annet styrking av «Minor use».  Han ønsket også å vite mer om bedre investeringsmuligheter for norske gartnere og om aktuelle regelverk som berører gartneren –  deriblant regler for kompostering, torvbruk og avrenning. Han ville også ha mer informasjon om praktisering av tollvern.

-Vi opprettholder kontakten med Departementet og følger opp ministeren med all informasjon han etterlyser fra NGF.

Vi har også invitert ministeren med på gartnerivandring hos Schrader Gartneri  til høsten.