- Blomster og planter må ha en sterkere integrasjon i landbruket, sier generalsekretær i NGF Katrine Røed Meberg som møtte Sandra Borch (Sp) på Stortinget i dag.

Gartnerforbundet møtte Landbruks-og matminister Sandra Borch, Statssekretær Wenche Westberg og politisk rådgiver Siv Sætran sammen med Ekspedisjonssjef Viil Søyland og flere sentrale personer i Landbruks- og matdepartementet (Norge) i dag. 

– Kontakt og dialog er viktig for å kunne nå felles mål som økt matproduksjon og beredskap, bærekraft, klima og verdiskaping. Vi har lagt frem viktige budskap fra grøntprodusentene og argumentert for hvorfor blomster og planter må ha en sterkere integrasjon i landbruket, sier NGF generalsekretær Katrine Røed Meberg.

Gartnerforbundet tok opp konkrete saker, som den vanskelige situasjonen vi står oppe i med tanke på plantevern.

– Vi opplevde å bli møtt med gode spørsmål og tilbakemeldinger som vi vil jobbe med videre. Det var et viktig og godt møte, avslutter Meberg.