Etter hva NGF forstår, så vil Stortinget enten godta eller avvise hele EØS-avtalen. Vi ber om at potteplanteprodusentene behandles på lik linje med andre landbruksproduksjoner.

NGF har vært i to møter på Stortinget om EØS-avtalen i dag. Først med Ove Trellevik fra Høyre og deretter med Line Henriette Hjemdal fra KrF.

NGF tok opp den nylig fremforhandlede EØS-avtalen og tollvernets betydning for norsk produksjon av blomstrende- og grønne potteplanter.

-Vi forklarte hvordan økte tollkvoter kan slå ut både på pris og marked. Og ikke minst hvordan det påvirker forutsigbarhet i produksjonsplanleggingen, sier generalsekretær Katrine Røed Meberg.

20170529_134900_1496083445816_resized
NGF møter Ove Trellevik (H) på Stortinget.

Etter hva NGF forstår, så vil Stortinget enten godta eller avvise hele avtalen. Handlingsrommet for enkeltproduksjoner er dessuten begrenset. NGF har bedt spesielt om at potteplanteprodusentene må tas hensyn til i den politikken som nå vedtas.

-Vi gjentok dessuten budskapet om at blomsterprodusentene må behandles  på lik linje med de øvrige landbruksproduksjoner og pekte spesielt på tildeling av investeringsmidler og fritak for eiendomsskatt, avslutter Røed Meberg.