NGF har hatt møte med Finanskomiteens leder Hans Olav Syversen (KrF) om forslag til endring i skatteordninger i landbruket. Grunnlaget for jordbruksfradraget skal kun gjelde mat- og fôrproduksjon.

– Saken er prinsipielt viktig for å holde næringen samlet og sterk. Det er derfor nødvendig å følge opp ved å gjøre politikerne oppmerksom på verdiskapingen som ligger i blomster og planteproduksjonen i Norge og de konkurransevilkår som gjelder, sier generalsekretær i Norsk Gartnerforbund Katrine Røed Meberg.
Forslaget omfatter blant annet at grunnlaget for jordbruksfradraget innsnevres til bare å skulle gjelde mat og fôrproduksjon, noe som vil kunne bety at blomster og prydplanter faller utenfor. Økt norsk matproduksjon er viktig, men vi mener at skattelettelser må omfatte hele sektoren, og at det er uheldig å splitte opp landbruket.

Bakgrunn for møtet var at Finansdepartementet har sendt på høring forslag om endringer i enkelte skatteordninger i landbruket. Dette skaper bekymring blant blomsterprodusentene, og NGFs Katrine Røed Meberg og Ronny Berdinesen la frem saken i møtet på Stortinget.

NGFs har tidligere gitt skriftlig innspill til Finansdepartementet der det fremgår at NGF er sterkt imot den splittingen av landbruket som finansdepartementet foreslår og at skatteordningen må gjelde for alle produsentene. Produksjon av blomster og planter er en del av jordbruket og må få like vilkår som resten av næringen. Produksjonen av trær, busker og stauder i planteskoler, og plen på friland utgjør en betydelig verdiskapning.

Vi oppfattet å møte forståelse og støtte for vårt syn, og Syversen ville også ta saken opp med Line Henriette Hjemdal i Næringskomiteen.

– Saken er prinsipielt viktig for å holde næringen samlet og sterk. Det er derfor nødvendig å følge opp ved å gjøre politikerne oppmerksom på verdiskapingen som ligger i blomster og planteproduksjonen i Norge og de konkurransevilkår som gjelder, sier generalsekretær i Norsk Gartnerforbund Katrine Røed Meberg.