Norsk Gartnerforbund møtte Venstres Håvard Sandvik på Stortinget i dag. Vi kjemper mot kraftig avgiftsøkning på CO2 fra gass. - Alle fakta skal på bordet, sier generalsekretær Katrine Røed Meberg.

Gartnerforbundet kjemper mot innføring av CO2- avgift på gass i veksthus. I dag tok styreleder Eystein Ruud, generalsekretær Katrine Røed Meberg og seniorrådgiver Sidsel Bøckman opp saken med Venstres politisk rådgiver Håvard Sandvik på Stortinget.

Planlegger flere møter

– Møtet er det første i en lang rekke fremover, både på Stortinget og med regjeringen. Politikeren skal få alle fakta på bordet, sier generalsekretær Katrine Røed Meberg i NGF.

– Regjeringens høye ambisjoner om økt matproduksjon må ikke slås i hjel av slike skattepolitiske tiltak. Norsk Gartnerforbund representerer næringsaktører som produserer klimavennlige og sunne produkter. Veksthusnæringen har jobbet med energitiltak i mange år, og har selv satt seg høye mål for smart energibruk og reduksjon av CO2- utslipp. Siden begynnelsen av 2000-tallet er CO2 utslippet fra norske veksthus halvert!

Avgift hindrer god utvikling

-Vi vil fortsette den gode utviklingen. En eventuell innføring av avgift betyr store økte kostnader og bidrar ikke til reell endring så lenge det ikke finnes tilgjengelige alternativer som er bærekraftig – økonomisk og miljømessig, sier Røed Meberg.