Gartnerforbundet møtte landbruks- og matminister Jon Georg Dale i dag. Den foreslåtte CO2-avgiften vil få dramatiske konsekvenser for næringen. - Vi samarbeider når vi kan , og protesterer når vi må. Nå er det grunn til å protestere, sier Meberg.

I dag var Norsk Gartnerforbund i viktig møte om CO2-avgift på gass med landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

Bakgrunnen for møtet er regjeringens ønske om flat CO2-avgift for alle sektorer, inkludert vektshus. Norske gartnere har i dag fritak for CO2-avgift.

Gartnerforbundet har i dag varslet Dale om hvilke konsekvenser et slikt pålegg vil kunne få for veksthusnæringen. Vi har bedt om fortsatt fritak.

-Vi har synliggjort hvilke verdier som skapes innenfor bransjen og betydningen av norsk produksjon sett opp mot nasjonale målsettinger som blant annet økt matproduksjon, økt næringsutvikling og sysselsetting, sier generalsekretær Katrine Røed Meberg som var fornøyd med at det var bred møtedeltakelse fra departementets side. Ekspedisjonssjef i Mat- og landbruksdepartmentet Leif Forsell var også til stede under møtet.

Gulrot fremfor pisk

NGFs styreleder Eystein Ruud understrekte at veksthusnæringen gjennom mange år har jobbet med energitiltak.  CO2- utslippet er kuttet til det halve siden begynnelsen av 2000-tallet.

Det er spart 193GWh og norske gartnere har fortsatt høye ambisjoner til ytterligere tiltak.

-Prinsippet «gulrot framfor pisk» har fungert utmerket og med gode støtteordninger gjennom Enova og NGFs energirådgivning har veksthusbransjen vært et eksempel som er trukket frem av både LMD og Enova for sine resultater, sier Ruud.

Protesterer når vi må

Meberg refererte til statsrådens egne ord.

-Vi samarbeider når vi kan , og protesterer når vi må. Nå er det grunn til å protestere!

– Gartnernæringen bidrar til nasjonale mål om reduserte utslipp gjennom det pågående arbeidet, noe vi vil fortsette med. Vi må ikke påføres avgifter som svekker videre investeringsmuligheter og i verste fall fører til karbonlekkasje i form av at økt import blir alternativet.

Veksthusnæringen er spesiell i og med at vi bruker CO2 i veksten.

Kun fiskalavgift

– Uten tilgjengelige alternativer blir en pålagt avgift kun en fiskalavgift som ikke fører til endret adferd. I Rogaland hvor naturgass naturlig nok er mye brukt, er det i dag ingen alternative løsninger som vil gi tilstrekkelig energi og bedre klimagevinst. Veien fremover med utvikling av ny teknologi og energimuligheter er absolutt interessant for oss, men krav og endringer må ikke skje på en slik måte at det sparker bena under en verdifull næring, sier Meberg.

I møtet la landbruks- og matministeren vekt på å være i dialog samt finne løsninger innenfor de politiske rammene han har. NGF er velkommen til videre dialog og innspill.

-Det er en invitasjon vi selvsagt følger opp, avslutter Meberg.

Foto: Dag Eivind Gangås, NGF