NGF, sammen med flere organisasjoner i jordbruket har gått sammen om et felles kompetanseløft for bonden som arbeidsgiver. Les mer om kursene og hvordan du melder deg på her. 

Alle parter er tjent med ryddige lønns- og arbeidsforhold i jordbruket. Det er viktig av hensyn til rekruttering, for å sikre god kontinuitet i arbeidsstokken og for næringens omdømme.  

Kurset er utviklet av Norges Bondelag, Gartnerhallen, Norsk Gartnerforbund og Norsk Landbruksrådgiving i samarbeid, med innspill fra Arbeidstilsynet og Skatteetaten og politiet. Kursets mål er å tilby oppdatert kunnskap og nyttig veiledning for bonden i rollen som arbeidsgiver.  

De første kursene vil bli gjennomført som webinarer i desember 2020, januar og februar 2021, og man kan velge mellom 8 ulike kursdatoer. Hvert kurs vil ha en varighet på 4 timer, og man trenger kun å delta på ett kurs.  

Påmelding

Meld deg på via skjemaet i lenken nedenfor 

Merk at man må sende inn en påmelding per deltaker, også dersom flere personer fra samme virksomhet ønsker å delta.  

Lenke til kursdatoer og påmelding: MELD DEG PÅ HER 

Hvilke temaer vil kurset ta opp?

Kurset vil gi en god oversikt over rettsregler som gjelder i et arbeidsforhold, det vil si arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og rettigheter, med tips og råd til hvordan arbeidsgiveransvaret kan følges opp i praksis.  

Dette inkluderer blant annet gjennomgang av:  

  • Arbeidsavtalen
  • Krav til innhold i avtalen, og forhold med særlig betydning ved sesongarbeid 
  • Prøvetid og oppsigelse
  • Lønn og arbeidstid
  • Timeføring, gjennomsnittsberegning, overtid
  • Innkvartering
  • Boforhold, lønnstrekk, hygiene
  • Andre forhold
  • Skattemessige forhold, sykepenger, forsikringer, obligatorisk tjenestepensjon, dokumentasjon, HMS  

Kursholdere

Jan Bangen, advokat og fagsjef kurs, Norges Bondelag 

Tove Ladstein, konsulent Norsk Gartnerforbund 

Bidragsytere fra Arbeidstilsynet og Skatteetaten 

Hva koster kurset?

Webinarene er gratis å delta på. 

Hvem er kurset for?

Kurset er åpent og passer for alle primærprodusenter med arbeidsgiveransvar i jordbruket.   

Vinterens kurs vil primært ha fokus på sesongarbeidskraft, og er spesielt nyttig for grøntprodusenter og eventuelt andre som har behov for ekstra arbeidskraft i sesong.  

Er kurset obligatorisk?

Alle primærprodusenter med arbeidsgiveransvar oppfordres til å ta kurset.   

Flere varemottakere av grøntprodukter har uttalt at kurset vil være obligatorisk for deres produsenter. Dette gjelder blant andre NordGrønt og Gartnerhallen.  

 

Har du spørsmål om kurset eller er i tvil om det er obligatorisk for deg? Kontakt din organisasjon.  

Kontaktpersoner

Norges Bondelag: Amund Johnsrud, amund.johnsrud@bondelaget.notlf: 975 41 842  

Gartnerhallen: Gunn Jorunn Sørum, gunn.sorum@gartnerhallen.notlf: 934 05 255 

Norsk Gartnerforbund: Tove Ladstein, tovel@gartnerforbundet.notlf: 979 56 454 

Norsk Landbruksrådgiving: Jan Otto Åsen, jan.otto.aasen@nlr.no tlf: 480 37 161 

NordGrønt: Odd Hveem, odd@totenlok.notlf: 906 66 003 eller Johan Presthus, johan.presthus@coop.notlf: 970 34 187 

 

Lenke til kursdatoer og påmelding: MELD DEG PÅ HER