Ola Elvestuen (V) og Jan Georg Dale (Frp) vannet humlevennlige stauder på Nesodden og presenterte den nasjonale pollinatorstrategien. Strategien skal sikre levedyktige bestander av villbier og andre pollinerende insekter.

Tekst og foto: Eystein Ruud

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp)  og klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V)  presenterte strategien  på Fjellstrand skole på Nesodden i dag.  Her fikk statsrådene se elevenes humlehager, samt høre om deres arbeid for Humlevennlige hager. Elevene demonstrerte for statsrådene hvordan de lagde humlekasse, med strå, flis og bomull. Før de to statsrådene presenterte regjeringens strategi for pollinatorer vannet de staudebedene som elevene har dyrket frem fra frø.

Elever og lærere har fått gjennomslag hos Rådmannen i Nesodden om at det skal stå i alle stillingsannonser at man må være glad i humler for å få jobb på skolen.

De to statsrådene fortalte at nå som strategien var lagt så skulle de i løpet av 2019 lage en handlingsplan som skal iverksettes for å nå målene som er satt i strategien.

Lanserer ny nasjonal pollinatorstrategi.