Norsk Gartnerforbund og fellesorganisasjonene for grøntnæringen krever et løft under årets jordbruksoppgjør. De peker på at produksjonen av frukt og grønt bidrar til både miljøet og folkehelsen.

NATIONEN. Jon Fredrik Karlsen:  Norsk Gartnerforbund, Gartnerhallen SA, Nordgrønt SA, Produsentforeningen av 1909, Kontraktsdyrkernes Landslag og Opplysningskontoret for frukt og grønt står bak brevet som er sendt partene i jordbruksforhandlingene.

Forhandlingene startet med at jordbruket overleverer sine krav 29. april, før staten presenterer et tilbud 7. mai.

Forventer grønt løft

I statens tilbud forventer grøntnæringen et løft for grønnsaks- og fruktproduksjonen. Løftet skal bidra til å skape innovasjon, konkurransekraft og vekst.

«Forutsigbare rammebetingelser og trygg økonomi er avgjørende for å sikre rekruttering til næringen, både til de landbruksfaglige utdanningene og for å motivere nye produsenter», skriver de.

De peker på at grøntproduksjonen ikke krever store arealer under produksjonen, og at det kan produseres mye frukt og grønnsaker per dekar:

– 12,5 prosent av den totale førstehåndsomsetningen i landbruket produseres på 2,5 prosent av det norske produksjonsarealet, og 90 prosent av inntektene kommer fra et marked med lav tollbeskyttelse og svingende priser. I tillegg har næringen en viktig oppgave forbundet med mål om sunnere kosthold og trivsel.

Bidrar til miljøet

Det er ventet mye oppmerksomhet om miljø og klima under årets forhandlinger. Grøntnæringen trekker fram at grøntproduksjonen gir lave klimaavtrykk. De peker også på at frukt og grønnsaker bidrar til folkehelsen.

– Samtidig som det framheves at frukt og grønt er svært viktig for myndighetenes ambisjoner for miljø og folkehelse, mottar grøntnæringen bare 2,3 prosent av jordbruksavtalemidlene. Med regjeringens høye ambisjoner og intensjonsavtalens mål om økt forbrukervekst på 20 prosent av frukt og grønnsaker, er tiden inne for at det settes av tilstrekkelig midler, og at tydelige tiltak og virkemidler gjøres tilgjengelige for grøntnæringen, står det å lese i brevet.

Grøntnæringen ber nå om at en større sum settes av til bransjen, slik at produksjonen av frukt og grønt kan økes.

Jordbruksforhandlingene er forventet å være ferdige fredag 17. mai.

Hele saken i Nationen.