NGF krever et kraftig "Grøntløft" i årets jordbruksforhandlinger. 500 millioner kroner skal gå til investeringspakke til grøntnæringen over fem år. Les hele saken i Nationen.

– Alle piler peker mot grønt og tiden er overmoden for forandring. I årets oppgjør må penger og virkemidler legges på bordet for at vi skal kunne realisere djerve målsettinger og ambisjoner og få til en skikkelig satsing på de grønne produksjonene, sier generalsekretær Katrine Røed Meberg i Gartnerforbundet.

Norsk Gartnerforbund vil at det etableres en investeringspakke på 100 millioner kroner årlig i fem år til grøntnæringen. Investeringspakken skal blant annet ha til hensikt å sikre produksjon under varierende klimatiske forhold og bidra til å forlenge norsk sesong.

I tillegg ønsker forbundet at målprisene settes opp. I henhold til gjeldende jordbruksavtale skal målprisene være priser som jordbruket reelt sett skal kunne oppnå ut fra balanserte markedsforhold, det fastsatte importvernet og mulighetene til markeds­regulering som er til disposisjon.

Les hele saken i Nationen.