Nordisk møte for gartnernes søsterorganisasjoner arrangeres hvert år i medlemmenes respektive hjemland; Sverige, Danmark, Island, Finland og Norge.

Gartnere i de nordiske landene har mange felles interesser, og årlig møtes gartnernes interesseorganisasjoner fra Sverige, Danmark, Island, Finland og Norge. Ofte er det sammenfallende utfordringer som opptar oss, slik som plantevern og plantehelsespørsmål. Det kan også dreie seg om energi, tekniske løsninger, arbeidskraft, utdanning og rekruttering eller regelverk.

Møtene arrangeres i landene på omgang, og i tilknytning til møtet er det alltid bedriftsbesøk. Slik får vi også anledning til å se hvordan andre gjør det og snakke med produsenter rundt om.
I fjor var det Norge som var vertsland, i år var det Finland, nærmere bestemt i Turku. På bedriftsbesøk fikk vi se blant annet se tomat- og agurkproduksjon, salat, urter og potteplanter og liljer. Vi fikk se vanngardiner i veksthus, et kjempestort selvkonstruert filter for resirkulering og vannbasseng for varmelagring.

Jyrki Jalkananen og Jali Murto i Finland tok vel imot oss, og vi takker for et godt møte og for godt samarbeid.