NGF skal på Arendalsuka. I samarbeid med Norges Bondelag inviterer NGF til seminar om biogass 14. august. Hvordan kan biogass laget av norsk husdyrmøkk bli en viktig klimaløsning for Norge og hvor står vi i dag?

Stortinget har et mål om at 30 prosent av all norsk husdyrgjødsel skal bli til biogass og bidra til å danke ut fossilt drivstoff i åra framover. Hvordan kan biogass laget av norsk husdyrmøkk bli en viktig klimaløsning for Norge og hvor står vi i dag?

Norges Bondelag, Avfall Norge, Norsk Gartnerforbund og Energigass Norge inviterer til seminar under Arendalsuka 2019.

Fra NGF stiller energirådgiver Anders Sand og energikonsulent Martin Knoop.

På programmet står blant annet:

Østfoldforskning presenterer en fersk nasjonal kartlegging for husdyrgjødsel og biogass v/ Kari-Anne Lyng, PhD, Sivilingeniør i produktutvikling og produksjon

Presentasjon av inspirasjonsprosjekter innen biogass fra hele landet.

Politikerdebatt: Hvordan få fart på biogassbruken og hva skal til for at mer av husdyrgjødsla havner i biogassreaktoren?

I panelet:

Lene Westgaard-Halle (Høyre), Stortingets energi- og miljøkomite
Stein Erik Lauvås (Arbeiderpartiet), Stortingets kommunalkomite
Arne Nævra (SV – Sosialistisk Venstreparti). Stortingets transport- og kommunikasjonskomite
Alfred Bjørlo (Venstre), ordfører i Eid Kommune

Møteleder: Sigrid Hjørnegård, generalsekretær i Norges Bondelag

Mer info og påmelding på Facebook.