Den globale kampanjen "Tenk deg en verden uten poteter" setter søkelys på potetens enestående betydning for både kosthold, kultur og historie. Norsk Gartnerforbund gir økonomisk støtte til prosjektet. Fagforum Potet leder den norske deltakelsen.

Kampanjen «Tenk deg en verden uten poteter» skal lanseres i Norge, som et samarbeid mellom Fagforum potet, Opplysningskontoret for frukt og grønt samt og flere inviterte samarbeidspartnere.

Fagforum Potet ønsker videre å øke interessen og kompetansen innen potet på høgskole/universitetsnivå.

Norsk Gartnerforbund gir støtte til både kampanjen og til Fagforum potets øvrige aktiviteter.

Global potetkampanje

Det internasjonale potetsenteret i Peru (CIP) fronter i 2018-2020 en global kampanje for å øke folks bevissthet om potetens enestående betydning i vår kosthold, vår kultur og vår historie.

Bakgrunnen for kampanjen er potetens utfordringer knyttet til forbrukertrender, parallelt med globale utfordringer knyttet til klimaendringer og matvaresikkerhet. Målet med kampanjen er å spre kunnskapen om at poteter er svaret på flere av verdens store utfordringer i dag, på samme måte som den historisk har løst ulike utfordringer.

I kampanjen inviteres offentlige og private institusjoner, bedrifter og organisasjoner til å bidra med å spre et felles budskap. Ved å delta i en internasjonal kampanje kan gode ideer og initiativer bli utvekslet, og flere kan være med og dele kostnadene. Hele potetverden vil samle seg om et felles budskap, som vil bli formidlet i ulike former og på ulike plattformer.

Les mer om kampanjen på Fagforum Potet.