Vårt langvarige arbeid for å få myket opp praktiseringen av Yrkessjåførregelverket for landbruksprodusentene har ført frem. Endringsdirektivet er nylig publisert i EU, og skal iverksettes snarest mulig, senest innen 23. mai 2020.

Yrkessjåførregelverket krever at alle profesjonelle sjåfører av kjøretøy over klasse C må gjennomføre kurs som gir det påkrevede Yrkessjåførbeviset hvert femte år. Dette har gitt store utfordringer for mange gartnere og bønder i Norge, som har transport som en liten del av sin daglige drift. NGF har siden regelverket ble vedtatt arbeidet intenst for å påvirke hvordan regelverket er håndhevet i Norge, med møter med Vegdirektoratet og politisk ledelse i Landbruks- og matdepartementet og Samferdselsdepartementet. I tillegg har vi tatt opp saken i en rekke møter med politikere og myndigheter.

Nytt unntak i regelverket:

This Directive shall not apply to drivers of vehicles used, or hired without a driver, by agricultural, horticultural, forestry, farming or fishery undertakings for carrying goods as part of their own entrepreneurial activity, except if driving is part of the driver’s principal activity or the driving exceeds a distance set in national law from the base of the undertaking which owns, hires or leases the vehicle.