Landbruksorganisasjonene og regjeringa har i dag blitt enige om innholdet i en krisepakke etter årets tørkesommer. - Vi er skuffet over resultatet for grøntprodusentene. Det er lite treffsikkert, og mange faller utenfor ordningen, sier generalsekretær i NGF.

Jordbruksorganisasjonene og staten er blitt enige om at det skal utbetales 525 millioner kroner til de som er hardest ramma av tørkekrisen.

– Det er mange som ikke får støtte, men som burde ha fått det, sier Katrine Røed Meberg, generalsekretær i NGF, som er svært skuffet over resultatet. Potet, frukt og bær holdes utenfor.

Staten hadde behov for å finne effektive løsninger, og krisepakka gir en ekstrautbetaling av arealtilskudd for grønnsaker. Det utbetales 500 kr per dekar til grønnsaksarealer per 31. oktober 2018. Utbetalingen skal skje i løpet av året. Det ekstra arealtilskuddet er bregrenset oppad til 500. 000 kroner per foretak.

Det kun gjort én endring i avlingsskadeordningen som omfatter grøntsektoren. Erstatningstaket på kr 750.000,- er hevet til 1,5 mill. kroner, skriver Gartnerhallen.

Ekstrautbetalingen utbetales til produsenter i følgende fylker: Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Vest-Agder, Aust-Agder og kommunene Bjerkrheim, Gjesdal, Strand, Sokndal, Eigersund og Lund.

Les mer på Landbruks- og matdepartementet her.