Vi har gleden av å ønske alle produsenter av juletrær og pyntegrønt velkommen som nye medlemmer i Norsk Gartnerforbund.

Vi ønsker deg som produsent av juletrær og pyntegrønt velkommen til Norsk Gartnerforbund. Som grøntnæringens organisasjon mener vi at NGF har mye å tilføre, og håper at dere vil finne det nyttig å være medlem hos oss.

Link til innmelding

Et naturlig valg av samarbeidspartner

Produksjon av juletrær har mye til felles med resten av planteskolenes produksjoner, og når organisasjonen Norsk Juletre nå er nødt til å legge ned sin drift er vi stolte over å få ønske medlemmene velkommen i NGF. Vi har stor tro på at produksjonene har mye å tilføre hverandre.

– Vi gleder oss til å ta fatt på oppgaven slik at dere vil finne det verdifullt å være en del av vårt fellesskap!

Gjennom medlemskap i NGF samler vi produsentene både på tvers av produksjonene og innenfor ulike produksjonsgrupper, og tilrettelegger for samarbeid og utvikling. Det er viktig å holde sammen. Vi ser mange synergier i norsk juletreproduksjon og gartneri- og hagebruksproduksjon, og håper og tror at dere vil finne dere vel til rette i vår organisasjonen.

Juletrær og pyntegrønt får egen kulturklubb

Produsentene som tidligere var tilknyttet Norsk Juletre vil samles i en egen kulturklubb under planteskoleområdet. med dette vil fagansvarlig Maria Fall være produsentenes kontaktperson i NGFs sekretariat.

Kulturklubben vil kunne ha eget styre, vedtekter og økonomi, og vil på mange måter kunne videreføre prosjekter og interesseområder for produsentene gjennom denne.

Nå gjelder det!

Vi er spente på hvordan Gartnerforbundet vil bli tatt i mot blant juletreprodusentene. Vi er klare for å ta i mot innmeldinger, og ser allerede at flere har benyttet linken nedenfor og meldt seg inn.

Torsdag 16. februar hadde vi første webinar der vi fikk presentert oss for produsentene, og alle tidligere medlemmer i Norsk Juletre skal også ha mottatt mail om innmelding. Det vil bli holdt nytt webinar i løpet av kort tid, og Gartnerforbundet vil også være tilstede på Norsk Juletremesse i mars, på Sola.

For å representere produsentene og deres interesser på en troverdig måte er det viktig med god oppslutning, og det ser vi frem mot med stor forventning!

Link til innmelding