Norsk Gartnerforbund søker omstrukturering av gartnerutdanningen etter forsøksordningen med fagbrev. Oppslag i Nationen.

– Vi håper at resultatene fra forsøksordninga har vært positive, og ønsker en fast ordning på plass, slik at vi får bredere tilfang av elever i framtida, sier generalsekretær Katrine Røed Meberg i Norsk Gartnerforbund.

– Det er behov for faglærte gartnere.

Norsk Gartnerforbund sendte søknad til utdanningsdirektoratet rett før jul om å få til en strukturendring i gartnerutdanningen. Røed Meberg forteller at omstruktureringen er forankret i gartnernæringen.

Les hele saken i Nationen.