NGF er involvert i flere forskningsprosjekter og har et eget FoU-fond. Alle våre medlemmer kan søke om midler fra vårt Forsknings- og utviklingsfond. (FoU)

NORSK GARTNERFORBUNDs
FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSFOND
(Hvori opptatt Chr. Theilmanns minnefond)

Søknadsfrist for midler er vanligvis på nyåret i februar måned. Vi åpner likevel opp for søknader til straksmidler som kan gjøres utenom vanlig søknadsfrist.

FoU-fondet skal hvert år brukes til forsknings- og utviklingsarbeid i hagebruket. Tildelingene skal i første rekke gå til toppfinansiering av ønskede prosjekter.

Søknader skal rettes til:

Tove Ladstein,
tove@gartnerforbundet.no

og/eller

Norsk Gartnerforbunds Forsknings- og Uviklingsfond
Norsk Gartnerforbund att. Tove Ladstein
Schweigaardsgate 34F,
0191 Oslo

Alle søknader skal være sammenfattet på maks en side, øvrig informasjon legges som vedlegg.
Dersom søknaden er på engelsk må det foreligge et sammendrag på norsk.