Lasse Erdal er tildelt årets gullnål fra NGF. Erdal har betydd mye for grøntnæringen. Han har jobbet med produksjonsplanlegging og opprettelsen av Grøntprodusentenes samarbeidsråd (GPS) .

Torsdag fikk Lasse Erdal tildelt NGFs gullnål for sin innsats for grøntnæringen. I løpet av sin karriere har Erdal vært ansatt i Statens landbruksforvaltning, Landbrukets prissentral, i Budsjettnemda, og som direktør for markeds- og prisutvikling på jordbruksvarer i Landbruksdirektoratet (tidligere SLF).

– For oss i grøntnæringen har du betydd mye. Du har vært et bindeledd mellom politikk og næring og som myndighetenes mann har du gjort forvaltningen til en medspiller for produsentene. Du har hele sin yrkesaktive periode jobbet tett på næringen blant annet med prisnoteringer og arbeidet knyttet til målpriser og praktiseringen av disse. Du var en av pådriverne for produksjonsplanlegging som ga grunnlag for at NGF etablerte og organiserte Grøntprodusentenes samarbeidsråd (GPS) på 1990-tallet. Norsk Gartnerforbund vil takke deg for ditt engasjement og arbeid for grøntnæringen, sa Katrine Røed Meberg under tildelingen.

I NGFs vedtekter heter det blant annet: «NGFs gullnål kan tildeles personer som gjennom sitt virke i organisasjonen og innenfor næringen har vært med på å skape fremgang for yrket og fremme samarbeide og forståelse nasjonalt og internasjonalt».