Morten N. Andersen i Grøntprodusentens Samarbeidsråd er tildelt NGFs gullnål.

Tekst: Katrine Røed Meberg,  generalsekretær i NGF.

Morten N. Andersen er tildelt NGFs utmerkelse, Gullnålen for sin store innsats for grøntnæringen gjennom mange år, og i ulike stillinger. Overrekkelsen skjedde under GPS- samlingen 9. januar.  Både i sitt virke for NGF, og senere i GPS har Andersen jobbet for å legge til rette for produsentene, og utmerker seg som en ildsjel for produsentsamarbeid.

Norsk Gartnerforbund takker han for hans særs viktige innsats og engasjement. Vi gratulerer!

Helt fra han startet som praktikant på Dømmesmoen i 1979 har hagebruksutdannelse vært målet. Det har han gjennomført til fulle, gjennom blomsterdekoratørutdannelse på Beder, gartnerskole på Dømmesmoen, hagebrukslinja på NLH, og senere supplert med diverse kurs på BI i administrasjon, organisasjonsutvikling og ledelse.

Innimellom skolegangen var han også ute i det praktiske arbeidslivet som instruktør på Haga jordbruksskole, gartner på Gaarders planteskole og lektor på gartnerskolen på Rå.

Det var derfor en ung mann med solid kompetanse som for fullt tok fatt innen næringen da han i 1989 ble ansatt som bestyrer på Etne skogplanteskole i Hordaland. Deretter gikk veien til planteskolekonsulent i Norsk Planteskolelag, seinere Norsk Gartnerforbund, en jobb han hadde i 8 år, og skaffet seg en solid posisjon innen norsk planteskolenæring. Etter dette arbeidet han som planteskolekonsulent for skogplanteskolene i Det norsk Skogselskap frem til 2003.

Så kom han tilbake til garnerinæringen som avdelingsleder i Norsk Gartnerforbund, hvor han har hatt et allsidig arbeidsfelt, både på det faglige plan og organisatoriske.

Han sparer seg ikke og bruker seg selv fullt og helt i jobben, han er grundig og systematisk.  Morten gjør ikke noe lettvint, det har medlemmene i NGF nytt godt av i disse årene, og derfor har han også oppnådd stor anerkjennelse innen medlemsmassen.

Etter hvert meldte han overgang til GPS og der har han nå mange års erfaring som leder med stø kurs, stort engasjement og stort hjerte for grøntnæringa.

All den tid og arbeid – blod svette og tårer i jobben for grøntprodusentene har betydd enormt mye for oss alle. Som han selv har sagt «det nytter ikke å si det- du må mene det»

Samarbeid er hans mantra

Der er Morten et godt forbilde for oss alle. Din innsats i alle de ulike rollene du har hatt vært betydningsfull og viktig. Du er en ildsjel for samarbeid og utmerker deg i ditt engasjement. Norsk Gartnerforbund vil derfor gi deg Norsk Gartnerforbunds gullnål – som et tegn på vår takknemlighet.

Fra vedtektene:

  1. NGFs gullnål kan tildeles fortjente personer i inn- og utland. NGFs hovedstyre foretar tildelingen. NGFs gullnål kan tildeles personer som gjennom sitt virke i organisasjonen og innenfor næringen har vært med på å skape fremgang for yrket og fremme samarbeide og forståelse nasjonalt og internasjonalt.