Torsdag åpnet landbruksminister Bård André Hoksrud det nye forsøksveksthuset ved Særheim NIBIO. - Utviklingen innen veksthus har vært rivende. Samarbeidet mellom forskere og gartnerne er enormt viktig, sa Katrine Røed Meberg i sin åpningstale

Det nye veksthuset består av tre avdelinger, og gir svært gode muligheter for å videreutvikle planteproduksjonen til det beste for norske gartnere. Forskerne arbeider blant annet med å øke avlingsmengde, forbedre produktkvalitet og redusere energiforbruk samt kostnader.

-Det har vært en rivende utvikling innen veksthus. Jeg tør påstå at det skyldes et langt samarbeid mellom forskere og gartnere, sa generalsekretær NGF Katrine Røed Meberg i sin tale ved åpningen.

Avansert anlegg

-Det avanserte anlegget her på Særheim gir nye forskningsmuligheter på hvordan ytre forhold som temperatur, lys, CO2 –nivå i luften og luftfuktighet påvirker vekst og utvikling, sa Meberg.

Når en dyrker i kontrollerte vekstforhold har en mulighet til å teste ut ulike effekter, ulik teknologi og dyrkningsteknikker. Resultatene av denne forskningen vil bli viktig for gartnerne for å kunne estimere både lønnsomhet og bærekraft.

Viktig for næringen

-For næringen er det viktig at forskningen bidrar til ny kunnskap som resulterer en konkurransekraftig og god miljømessig produksjon, sa Meberg.

Norsk Gartnerforbund er svært glad for at det er bevilget midler til grøntnæringen. Samarbeid på tvers av forskningsinstituttene er viktig.

-Vi ser frem til viktig og spennende forskning i det nye anlegget!

Les mer om NIBIO Særheim.