21.juni samlet vi agurkklubbens medlemmer til en spennende fagdag på universitetet i Ås for å se på deres del i prosjektet "Smart bruk av lys og ny lysteknologi for energieffektiv og kvalitetssikker helårsproduksjon av agurk i Norge" - bedre kjent som LED-prosjektet.

På fagdagen fikk vi oppdateringer fra gartneriforsøk og innsamlet klimadata over denne perioden. I tillegg fikk vi se nærmere på NMBU sin del av prosjektet, med prosjektpartner Sissel Torre, som ga omvisning på forsøksfasiliteter og de seneste leveransene: masteroppgavene til to studenter.

Shailaja Thapa presenterer oppgaven, Effect of Red to Far-red ratio on assimilation, growth, and morphology of two cucumber cultivars (Cucumis sativus cv. Hi light and Imea)

Et høydepunkt på fagdagen var nemlig å se presentasjonene til Shalaja Thapa og Rikke Bryn Røåsen som begge har gjort et imponerende stykke arbeid. Begge studentene har skrevet masteroppgaver i LED-prosjektet. Shalajas oppgave handlet om virking av mørkerødt lys på vekst og frukt av agurk, mens Rikkes oppgave undersøkte virkningen av høye konsentrasjoner av blått lys på småplanter av agurk. Shailajas oppgave kan leses her, mens Rikkes oppgave kan leses etter august 2023.

Vi fikk også besøke Håkonshallen der mange av lysforsøkene utføres, da det er mest takhøyde her, og LED-armaturer som kan stilles inn etter behov.

Tekniker i prosjektene, Svein André kolltveit, viste oss to metoder for lysmåling som brukes for å registrere og kvalitetssikre forsøk. Til høyre: Li-Cor Spektrometer og i midten: Spectrapen. 

Spectrapen er liten, og svært anvendelig da den er koblet til en applikasjon via blåtann. Applikasjonen fremstiller spekteret mellom 400 og 850 nm grafisk. Underveis kan grafer eksporteres. Li-Cor henter inn data noe oftere, og gir ratio mellom R:FR, eller andre lys, alt ifra hva man ønsker.

Vi takker for alle som deltok, både på Teams og på Ås. Til sammen deltok 23 stykker, herunder produsenter, NLR Veksthus, LOG, GPS, NORGRO, i tillegg til prosjektpartnere fra NIBIO, NGF og NMBU.