Nord-Trønderlag Gartnerforening

LEDER:

Torbjørn Guddingsmo
Leirådalsvegen 97
7656 Verdal
Mobil 414 55 808
E-post: tgudding@online.no